Γερμανικά

Sehr geehrte Frau Sailer, Bezugnehmend auf Ihr Schreiben datierte am 29.10.2019 an die NationalbankGR, bezüglich des Insolvenzverfahren von Ioanna Lois, geboren am 04.09.1972, Stahlgruberring 1, 81829 München (Friedensgericht München, Akte 1508 IN 3417/17; KS / eb), beifügen wir die datierte am 27.11.2019 Anmeldung der Forderungen von "QQUANT MASTER SERVICER SA'', Kredit- und Forderungsmanagementgesellschaft (16, Paradeisou Str., 5125 Marousi, Griechenland, Steuernummer: 800858891, rechtmäßig vertreten, gemäß der Vorschrift von Nr. 2 Abs. 4 des Gesetzes 4354/2015 und des Gesetzes 118/2017 des Fraktionsvorstand der Bank von Griechenland, sowie als Bevollmächtigte und Vertreter der Gesellschaft "ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY", gemäß dem Registernummer 626812 eingetragen (Sitz in Dublin, Irland-1. Etage, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Eircode D04XN32). Die "ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" ist gemäß der 54580 Vollmacht als Nachfolger von NationalbankGR rechtmäßig vertreten. Wir werden die Beweisunterlagen der Forderungen Ihnen senden.(Gleichenstein & Breitling, Rotmann str. 11a, 80333, Munchen). Zusatchlich bitten wir an Sie einen (1) Monat Zeit, um die Beweisunterlagen zu übersetzen und an Sie zu senden. Mit herzlichen Grüßen,

Ελληνικά

Αγαπητή κυρία Sailer, Αναφορικά με την επιστολή σας με ημερομηνία 29.10.2019 στην NationalbankGR, σχετικά με την πτώχευση της Ιωάννας Λόης, γεννήθηκε στις 04/09/1972, Stahlgruberring 1, 81829 Μόναχο (Ειρήνη Δικαστήριο του Μονάχου, Αρχείο 1508 ΣΕ 3417/17? KS / EB), δίνουμε το με ημερομηνία 11/27/2019 αναγγελία των απαιτήσεών του «QQUANT MASTER διαχειριστή Α.Ε.“”, πιστώσεων και διαχείρισης απαιτήσεων της εταιρείας (16 Παραδείσου Str, 5125 Μαρούσι, Ελλάδα, αριθμό φορολογικού μητρώου. 800858891, και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τη συνταγή του Νο 2, παρ. 4. του νόμου 4354/2015 και του νόμου 118/2017 του Εκτελεστικού συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδα, καθώς και ως αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος της «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ δραστηριότητα της εταιρείας Αλφειός HELLAS» της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου 626812 εισαχθεί (με έδρα το Δουβλίνο, Ιρλανδία 1ου ορόφου, 1 -2 Victoria κτίρια, Haddington Road, Dublin 4, Eircode D04XN32). η "Αλφειός HELLAS ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" είναι, σύμφωνα με την 54580 αρχή για να πετύχει NationalbankGR νομικά εκπροσωπούμενοι. Θα σας αποστείλουμε τα αποδεικτικά στοιχεία των απαιτήσεων (Gleichenstein & Breitling, Rotmann Str 11a, 80333, Munchen). Επιπλέον, σας ζητάμε ένα (1) μήνα για να μεταφράσετε τα αποδεικτικά στοιχεία και να τα στείλετε σε εσάς. Με εκτίμηση,

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)