Γερμανικά

Antrag auf Versichertenrente Hinweis: Um sachgerecht über Ihren Antrag entscheiden zu können, benötigen wir aufgrund des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von Ihnen einige wichtige Informationen und Unterlagen. Wir möchten Sie deshalb bitten, die gestellten Fragen vollständig zu beantworten und uns die erbetenen Unterlagen möglichst umgehend zu überlassen. Ihre Mithilfe, die in den §§ 60 bis 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) ausdrücklich vorgesehen ist, erleichtert uns eine rasche Erledigung Ihrer Angelegenheiten. Bitte bedenken Sie, dass wir Ihnen, wenn Sie uns nicht unterstützen, die Leistung ganz oder teilweise versagen oder entziehen dürfen (§ 66 SGB I). Wir informieren Sie zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und Ihren Rechten im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de/Datenschutzinformationen. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Informationen auch gern zu.

Ελληνικά

Αίτηση για σύνταξη του ασφαλισμένου Σημείωση: Για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε σωστά για την αίτησή σας, χρειαζόμαστε από εσάς κάποιες σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα βάσει του έκτου βιβλίου του Κοινωνικού Κώδικα. Επομένως, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν εξ ολοκλήρου και να μας παράσχετε τα ζητούμενα έγγραφα το συντομότερο δυνατό. Η βοήθειά σας, η οποία προβλέπεται ρητά στα Τμήματα 60 έως 65 του πρώτου βιβλίου του Κοινωνικού Κώδικα (SGB I), μας διευκολύνει να ασχοληθούμε με τα θέματα σας γρήγορα. Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας υποστηρίξετε, μπορούμε να αρνηθούμε ή να αποσύρουμε την υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει (§ 66 SGB I). Θα σας ενημερώσουμε για το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων και των δικαιωμάτων σας στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.deutsche-rentenversicherung.de/Datenschutzinformationen. Θα χαρούμε να σας αποστείλουμε αυτές τις πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)