Γερμανικά

anhand der mir vorliegenden Daten - aber ohne die Kaution und ohne die Abrechnung für das Jahr 2017 - komme ich auf einen Stand zum 31.12.2018, der einen Rückstand in Höhe von 1.641,06 € ausweist. Zum 31.12.2018 waren - ohne Kaution - insgesamt zu zahlen:47.609,04 €. Sie haben gezahlt: 45.967,98 €. Der Betrag von 45.967,98 € betrifft sämtliche Zahlungen, die Sie seit Beginn des Mietverhältnisses (bis zum 31.12.2018) an den Vermieter bezahlt haben. Rechnen Sie diese Zahl aber besser nochmals nach und geben Sie mir Bescheid, falls Sie zu einem anderen Ergebnis kommen. Zu den dann bestehenden Rückständen (Stand 31.12.2018 - ohne Kaution) kommt evtl. noch eine Nachzahlung aud der Abrechnung für das Jahr 2018 in Höhe von 162,98 € dazu.

Ελληνικά

Βάσει των δεδομένων που έχω στη διάθεσή μου - αλλά χωρίς την κατάθεση και χωρίς τον διακανονισμό για το έτος 2017 - έρχομαι σε μια κατάσταση 31.12.2018, η οποία δείχνει ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο € 1.641,06. Στις 31.12.2018 - χωρίς προκαταβολή - συνολικά 47.609,04 € για πληρωμή. Πληρώσατε: 45.967,98 €. Το ποσό των € 45.967,98 αφορά όλες τις πληρωμές που έχετε καταβάλει στον ιδιοκτήτη από την έναρξη της μίσθωσης (μέχρι 31.12.2018). Αλλά καλύτερα να υπολογίσετε ξανά αυτόν τον αριθμό και να μου ενημερώσετε αν παίρνετε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Στις τότε υπάρχουσες καθυστερήσεις (στις 31.12.2018 - χωρίς προκαταβολή) πιθανόν να εξακολουθεί να υπάρχει μεταγενέστερη πληρωμή, ο διακανονισμός για το 2018 ανέρχεται σε 162,98 €.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)