Γερμανικά

Die einzige kreisförmig zugehauene Basis für eine Holzstütze – mit glattem Oberlager, ohne Einar - beitung für den Pfosten – abgesehen von den umstrittenen zwei Stützenbasen der Peristasis des zweiten Hekatompedos25, liegt auf Samos in der mittleren Stützenreihe der Südhalle in situ. Diese Basis galt lange Zeit als ein früher « typologischer Vorgriff » auf die ionische zylindrische Säulenbasis, kann aber aufgrund ihrer Datierung in das späte 7. Jh. v. Chr. heute nicht mehr als ältestes Beispiel gelten26. Heute werden die Kykladen als Ursprungsort der Entwicklung dieser zylindrischen Basen unter Holzstützen angesehen, wie sie von Gottfried Gruben für die Prostase des Dionysos-Tempels III von Yria auf Naxos aus der ersten Hälfte des 7. Jh.s vermutet wurden27. Weitere frühe Beispiele sind auf Delos am Heraion A28 und für die mittlere Säulenreihe des Naxier-Oikos29 bekannt, wobei der Naxier-Oikos aber schon Steinsäulen aufweist. Anhand dieser frühen Beispiele kann gezeigt werden, daß auf den Kykladen mit diesen runden Steintrommeln eine typologische Entwicklung eingeleitet wurde, die später zu der profilierten Ionischen Basis führte

Ελληνικά

Η μόνη κυκλική πελεκητή βάση για ξύλινο στήριγμα - με λείο ρουλεμάν, χωρίς Einar - ment for the post—εκτός από τις αμφισβητούμενες δύο βάσεις στήριξης της περίστασης του δεύτερου Το Hekatompedos25, βρίσκεται in situ στη Σάμο στη μεσαία σειρά των στηρίξεων της νότιας αίθουσας. Αυτή η βάση εφαρμόστηκε θεωρείται από καιρό μια πρώιμη «τυπολογική πρόβλεψη» της βάσης της ιονικής κυλινδρικής στήλης, αλλά μπορεί λόγω της χρονολόγησής τους στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. π.Χ. δεν υπολογίζεται πλέον ως το παλαιότερο παράδειγμα26. σήμερα οι Κυκλάδες θεωρούνται η απαρχή της ανάπτυξης αυτών των κυλινδρικών βάσεων κάτω από ξύλινα στηρίγματα θεωρήθηκε ύποπτος από τον Gottfried Gruben για την πρόσταση του Ναού του Διονύσου ΙΙΙ της Υριάς στη Νάξο από το πρώτο μισό του 7ου αιώνα27. Άλλα πρώιμα παραδείγματα είναι στο Delos am Ηραίο Α28 και γνωστό για την κεντρική σειρά κιόνων του ναξιακού οίκου29, με τον ναξιακό οίκο αλλά έχει ήδη πέτρινες κολώνες. Από αυτά τα πρώιμα παραδείγματα φαίνεται ότι στις Κυκλάδες με αυτά τα στρογγυλά πέτρινα τύμπανα ξεκίνησε μια τυπολογική ανάπτυξη, που αργότερα έγινε η προφίλ ιονικής βάσης

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Γερμανικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)