Γερμανικά

Heizfläche Nennspannung 24 V AC (SELV) Spezifische Leistung 160 W/m2 Nennleistung 100 / 150 / 200 bzw. 300 W Nennstrom 4,17 / 6,25 / 8,33 bzw. 12,5 A IP-Schutzart IPX1 Integrierte Spannungszuführung Parallele Kupferlitzen, die die Heizfläche mit der Spannungsversorgung verbinden, am Ende kontaktierbar. Oberflächentemperatur Max. 29 °C Verarbeitungstemperatur 5 °C - 30 °C Lagerbedingungen Kühl, aber frostfrei (>5 °C), vor Feuchtigkeit geschützt lagern Gefahrenkennzeichnung keine Abfallschlüssel 10 11 03 Applikationshinweis Für den Einbau im Boden ist ein separater Bodensensor erforderlich! 1 Siehe Installationsanleitung für weitere Details Beschichtetes Gitter Länge Gitter 120 / 170 / 230 bzw. 350 cm Breite Gitter 58 cm Breite Heizfläche 54 cm Dicke Gitter Ca. 1 mm Minimaler Biegeradius 120 mm Installation 1 Anschlüsse Niedervolt Kabel, doppelt isoliert, 2,5 mm2 , 2,5 m Spannungs￾versorgung Nur von FutureCarbon zugelassene Netzteile verwenden. Untergrund￾vorbereitung entsprechend VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter Applikation der Carbo e-Grid Heizfläche Fliesenkleber auftragen, Grid in den Kleber einlegen, weitere Lage Kleber vorsichtig mit Kunststoffkelle glattstreichen, direkt die Fliesen aufsetzen, Gitter und Zuleitungen (Kupferlitzen) dürfen nicht beschädigt werden. Sicherheitshinweis ACHTUNG: Bei fehlerhafter Verwendung kann in Verbindung mit Elektrizität Brandgefahr entstehen. Die Heizfläche stellt eine elektrisch leitfähige Fläche dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromführend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mögliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Es dürfen nur die mitgelieferten Stecker verwendet werden. Die Installation muss durch trainierte Fachkräfte erfolgen! Zusätzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von FutureCarbon zur Verfügung gestellt werden, insbesondere die Carbo e-Grid Montageanweisung (info@carbo-e-therm.de). Haftungsausschluss Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben über Charakteristika und Anwendungen unseres Produktes entsprechen unserem bestem Wissen und berücksichtigen unseren neuesten Entwicklungsstand. Der Anwender hat die an seinem Ort gültigen Gesetze und sonstigen Vorschriften zu beachten. Dieses Datenblatt ist nur in seiner jeweils letzten Version gültig und auf Anfrage bei der FutureCarbon GmbH erhältlic

Ελληνικά

επιφάνεια θέρμανσης Ονομαστική τάση 24 V AC (SELV) Ειδική ισχύς 160 W/m2 Ονομαστική ισχύς 100 / 150 / 200 ή 300 W Ονομαστικό ρεύμα 4,17 / 6,25 / 8,33 ή 12,5 A Κατηγορία προστασίας IP IPX1 Ολοκληρωμένο παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Παράλληλοι χάλκινοι κλώνοι που οι επιφάνεια θέρμανσης με το παροχή ηλεκτρικού ρεύματος συνδέστε στο τέλος επαφής. Θερμοκρασία επιφάνειας Μέγιστη 29 °C Θερμοκρασία επεξεργασίας 5 °C - 30 °C συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό αλλά χωρίς παγετό (>5 °C), προστατευμένο από την υγρασία να αποθηκεύσω Ετικέτα κινδύνου καμία Κωδικός απορριμμάτων 10 11 03 σημείωση αίτησης Για εγκατάσταση στο πάτωμα είναι ξεχωριστό αισθητήρα γείωσης απαραίτητη! 1 Δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης για περισσότερες λεπτομέρειες Επικαλυμμένη σχάρα Μήκος πλέγματος 120 / 170 / 230 ή 350 cm Πλάτος πλέγμα 58 cm Ευρεία επιφάνεια θέρμανσης 54 cm Πλέγμα πάχους Περίπου 1 mm ελάχιστος Ακτίνα κάμψης 120 mm εγκατάσταση 1 Συνδέσεις καλώδιο χαμηλής τάσης, διπλή μόνωση, 2,5mm2 , 2,5 μ παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Μόνο από FutureCarbon χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα τροφοδοτικά. Προετοιμασία εδάφους σύμφωνα με το VOB, Μέρος Γ, DIN 18363 ήΦυλλάδια του FSO Εφαρμογή του Carbo e-Grid επιφάνεια θέρμανσης Εφαρμόστε κόλλα πλακιδίων, πλέγμα βάλτε την κόλλα, περισσότερο Στρώνουμε κόλλα προσεκτικά με λεία πλαστική σπάτουλα, βάλτε απευθείας στα πλακάκια, πλέγμα και γραμμές τροφοδοσίας (χάλκινα σκέλη) δεν πρέπει να καταστραφεί. ειδοποίηση ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση κακής χρήσης, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Η επιφάνεια θέρμανσης είναι μια ηλεκτρικά αγώγιμη επιφάνεια που είναι ενεργή όταν συνδέεται στην παροχή ρεύματος. Ισχύουν οι νομικές ρυθμίσεις Κανονισμοί. Οι πιθανές επιλογές τροφοδοσίας φαίνονται στις οδηγίες εγκατάστασης. Επιτρέπεται η χρήση μόνο των παρεχόμενων βυσμάτων. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένους επαγγελματίες! Εκτός από αυτό το έγγραφο, συνιστάται ανεπιφύλακτα να υποβάλετε και άλλα σχετικά έγγραφα που παρέχονται από τη FutureCarbon, ιδίως τις οδηγίες συναρμολόγησης Carbo e-Grid (info@carbo-e-therm.de). Αποποίηση ευθυνών Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές του προϊόντος μας ανταποκρίνονται στις καλύτερες γνώσεις μας και λαμβάνονται υπόψη την τελευταία μας εξέλιξη. Ο χρήστης πρέπει να τηρεί τους νόμους και άλλους κανονισμούς που ισχύουν στην τοποθεσία του.Αυτό το φύλλο δεδομένων είναι μόνο μέσα Η τελευταία του έκδοση είναι έγκυρη και διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος από την FutureCarbon GmbH

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Γερμανικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)